C Í L E    S D R U Ž E N Í  

       Od roku 2010, po založení sdružení , chceme provádět  dokumentaci, rekonstrukce i běžné  opravy drobných sakrálních a technických památek. Jedná se o kapličky, kříže, sochy, Boží muka, klenuté zděné mostky, pomníky padlách a zaniklé historické cesty. Tyto drobné památky jsou nezaměnitelnou součástí naší krajiny a velmi cennou ukázkou lidové umělecké tvorby. 

      Při dokumentaci drobných památek bylo zjištěno, že velká část je zničena či vážně poškozena, protože téměř 50 let o ně nikdo nepečoval a jejich ničení bylo minulým režimem tolerováno a přehlíženo. Na stavu památek se podepsalo i vysídlení původních obyvatel po II. světové válce, čímž úplně vymizel vztah obyvatel ke svému okolí a historická paměť, která se vztahovala k jednotlivým památkám, zcela zanikla. Dnes velice složitě pátráme po historii a významu jednotlivých památek, které nás obklopují. Velkým problémem posledních let jsou krádeže jednotlivých částí nebo přímo celých památek.

      Proto se vytvořil okruh lidí, kterým stav těchto památek není lhostejný a v lednu  roku 2010 bylo založeno občanské sdružení Drobné památky nejjižnějších Čech. , které bylo zaregistrováno ministerstvem vnitra. Ustavující schůzka se konala dne 25.1.2010.

      Sdružení si dalo za úkol nejen dokumentaci drobných sakrálních a technických památek, ale hlavně jejich obnovu a údržbu. Protože těchto drobných památek je jen na nejjižnějším příhraničí velmi mnoho, je to velmi náročný úkol. V dnešní době je největším problémem získat na opravy dostatek finančních prostředků. Proto se sdružení snaží získat tyto prostředky oslovováním nejrůznějších nadací, získáváním grantů či kontaktováním různých "osvícených" firem a jednotlivců, kteří finančně přispívají na opravy konkrétních památek. Protože v řadách sdružení jsou řemeslníci, kteří mají s opravami památek zkušenosti, zprostředkovává sdružení odborné konzultace, poradenství a opravy drobných památek také přímo provádí.